Oktatási tevékenység

Cégünk munkatársai aktívan közreműködnek a hazai egyetemek és kutató intézmények szakmai életében a következő területeken:

Bay Zoltán Intézet (Szeged)

– szénhidrogénekkel szennyezett talajok kármentesítése (kutatási projekt)

– adszorbens anyagok speciális piaci hasznosíthatóságának lehetőségei (pályázat)

Óbudai Egyetem

– TDK és diplomaterv konzultáció

– nagyenergiasebességű alakítások tantárgy (vendégelőadás)

Pannon Egyetem

– thermálvíz-tisztítási közös kutatás

Budapesti Műszaki Egyetem

– víztisztítási kutatások

Neumann János Egyetem

– robbantásos és elektromágneses fémalakítási bemutatók, gyakorlatok tartása